V Holovousech se bude šlechtit i zkoumat v nových prostorách

03.04.2015 / 11:48

V Holovousech se bude šlechtit i zkoumat v nových prostorách

Malá obec Holovousy ve východních Čechách byla ve čtvrtek 26.3.2015 svědkem slavnostního otevření Ovocnářského a výzkumného institutu. Aktu přestřižení pásky byli přítomni zástupci investora a představitelé dodavatelského sdružení „JABLKO“, společnost HOCHTIEF CZ a. s. a BAK stavební společnost. Popřát ovocnářům mnoho pracovních úspěchů přišli také zástupci regionální i celostátní politické scény a obyvatelé Holovous.
Za dobu zhruba dvou let bylo poblíž holovouského zámku vybudováno pět objektů – hlavní budova s laboratořemi, výzkumný skleník, dva objekty garáží pro zemědělskou techniku, sklad obalů a chlazený sklad ovoce.
Finanční prostředky na tento projekt byly získány z programu Výzkum a vývoj pro inovace. Dotace byla pokryta z 85 % z prostředků EU, zbývajících 15 % pokryly finance ze státního rozpočtu České republiky. Celkové náklady se vyšplhaly na částku 576 mil. Kč.
Mechanika Prostějov dodávala na tuto stavbu hliníková okna, požární dveře, interiérové stěny a otevíravá vrata. Slavnostního otevření se účastnil ředitel společnosti ing. František Pyrolt a manažer projektu Pavel Sedláček. Oba pánové tento projekt svorně hodnotí jako velice zdařilý a spolupráci s dodavatelským sdružením si pochvalují. Ing. Pyrolt říká: „Na této stavbě jsme měli příležitost prokázat svoje schopnosti a uplatnit bohaté zkušenosti našich zaměstnanců. Věřím, že výrobky od Mechaniky Prostějov budou v areálu spolehlivě sloužit po mnoho desetiletí.“

Administrativní budova Administrativní budova-hlavní vstup Atrium administrativní budovy Přestřižení pásky zástupci investora a významnými hosty Příprava na slavnostní přestřižení pásky Základní kámen

Aktualizace provedena dne 03.04.2015

Zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4622
(c) 2009
webdesign Studio R3D, s.r.o.