Reference

Nyní realizujeme :

Campus Rezidenční areál Brno Bohunice - hliníkové výplně, bondová fasáda   
Campus vizualizace  Campus Rezidenční areál

Úpravna vody Brněnských vodáren a kanalizací Brno Pisárky – hliníkové výplně otvorů 

Autosalon Volvo Brno - prosklená fasáda

Nejvýznamnější reference 2010 až 2015

Art Gen Praha - prosklená fasáda, bondová fasáda  
Art Gen Praha

ZF Plzeň  – prosklená fasáda, bondová fasáda, stínící systémy
ZF Plzeň

BBC objekt G Praha – prosklená fasáda, kazetový obklad, stínící systémy, požární výrobky

Zlatá Brána Prostějov – hliníková fasáda, provětrávaná fasáda sklocement, provětrávané obložení sklem, interiérové obložení sklem

Bea Centrum Olomouc – prosklené fasády, stínící systémy, požární výrobky

Golf Beroun – keramická fasáda, fasáda Funder Max

Orion Praha – prosklené fasády, stínící systémy

BMW České Budějovice – hliníková fasáda
BMW České Budějovice BMW České Budějovice BMW České Budějovice BMW České Budějovice

Gala Prostějov – otvorové výplně

Moděva Konice - kontaktně zateplovací systém, otvorové výplně, zateplení střechy

Moděva Prostějov – kontaktně zateplovací systém, otvorové výplně, stínící systémy
 Moděva Prostějov pohled 

Hala Rondo Brno – prosklená fasáda, prosklení sky boxů, požární výrobky

Zimní stadion Chomutov – prosklená fasáda, prosklení sky boxů '

Zimní stadion Litoměřice - prosklená fasáda, prosklení sky boxů

Jedenáctka VS Praha – prosklené fasády, světlíky, požární výrobky
Jedenáctka VS Praha Jedenáctka VS Praha Jedenáctka VS Praha Jedenáctka VS Praha

Ostravská univerzita Ostrava – prosklené fasády, otvorové výplně, stínící systémy, požární výrobky

Open Gate School Babice – otvorové výplně, prosklená fasáda

RG a ZŠ Města Prostějova – plastové otvorové výplně
RG a ZŠ Města PV RG a ZŠ Města PV 2 RG a ZŠ Města PV 3

Ovocnářský výzkumný institut Holovousy – otvorové výplně, vrata, požární výrobky
Ovocnářský výzkumný institut Holovousy  Ovocnářský výzkumný institut Holovousy  Ovocnářský výzkumný institut Holovousy   Ovocnářský výzkumný institut Holovousy

Nemocnice Mladá Boleslav – prosklená fasáda, otvorové výplně, stínící systémy, požární výrobky, prosklené zábradlí

Úřad práce Brno město – otvorové výplně, parapety, zábradlí

Domov seniorů Pohoda Olomouc – otvorové výplně, barevné skleněné předstěny

Bytový dům Viladům Salomonka Praha – otvorové výplně, posuvné stěny

Bytový dům Prostějov, ulice Studentská – plastové otvorové výplně
BD Studentská BD Studentská 2 BD Studentská 3 

Bytový dům Prostějov, ulice Jezdecká – plastové otvorové výplně
BD Jezdecká BD Jezdecká 2

Aktualizace provedena dne 04.09.2015

Zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4622
(c) 2009
webdesign Studio R3D, s.r.o.