Úvod - co děláme

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 28.6.2019 KE STAŽENÍ ZDE.

Nový Telehouse v Praze bude také dílem Mechaniky

V Pražských Dejvicích v posledních měsících roste moderní komplex kancelářských prostor. Ze stávající automatické telefonní ústředny vznikne rozsáhlou přestavbou a nástavbou tři nové vzájemně propojené budovy nabízející 20 000 m2 luxusních prostor k pronájmu. Dodavatelem kompletního opláštění a výplní otvorů je Mechanika, a.s. Zvláštností této stavby je její osazení okny ve skleněné mozaice. Náročnost na konstrukční práce je pro naše techniky opravdu mimořádná a to vzhledem k tomu, že rozměr skleněné mozaiky není možné jakkoliv upravovat a proto musí být naše práce s dokonalou přesností. Netypické jsou také fasády mezi jednotlivými budovami v tzv. krčcích. Ty nabízejí velmi zajímavé členění, která bude osazeno speciálními tvary skel. V souladu s jejich umístěním v rámci objektu vytvoří celkový specifický architektonický vzhled průchodů. Každého návštěvníka, jež tento objekt jednou navštíví, jistě zaujme už ve vstupním atriu skleněný podhled. Konstrukčně je tato stropní konstrukce řešena jako zavěšená sloupko-příčková fasáda, což je další zajímavostí řešení naší dodávky. Za shlédnutí budou stát také vnitřní strany obvodového pláště jednotlivých budov, které budou osazeny gigantickými fasádami s vloženými okny a nabízet tak velmi netradiční pohled.

Je tedy na nás a naši výzvou, navrhnout a dodat fasádní prvky, které podtrhnou architektonickou vizi celého komplexu a potvrdí naše kvality.

Terehouse vizualizace 1      Telehouse vizualizace 2     Telehouse vizualizace 3

Mechanika pokračuje na 5-té etapě BEA Campus v Olomouci

V posledních měsících se rozběhla intenzivní výstavba na BEA Campusu v Olomouci. Po velmi úspěšné realizaci prvních etap projektu jsme opět zahájili spolupráci s investorem stavby RCO Olomouc v čele s panem Tesaříkem a jeho týmem na výstavbě dvou objektů BEA 5. Předmětem našeho díla jsou opět prosklené fasády a výplně otvorů. Atraktivní design obou budov, jež jsou situované do oblouku, vytváří malé náměstíčko v centru celého moderního komplexu. S ohledem na podtržení moderního vzhledu celého komplexu a architektonické myšlenky jsme zvolili subtilní řešení z fasádního systému s vloženými okny. Finální vzhled celého komplexu bude prezentací moderní architektury nabízející maximální komfort všem návštěvníkům. Kombinace fixních a otvíravých částí ve fasádním plášti a obklad stěn z přírodních vláken Fundermax vytváří zajímavě nepravidelný celkový dojem obou objektů to vše pod vedením architektonické kanceláře Alfa Projekt Olomouc.

Bea Campus 1        Bea Campus 2      Bea Campus 3

 

Na rozsáhlé rekonstrukci Státní opery v Praze se podílí také naše firma

V posledních několika měsících probíhá v Praze velká rekonstrukce budovy Státní opery v Praze. Celý proces opravy je dlouhodobý a rozsáhlý. Rekonstrukcí prochází jak vnitřní technologie a zařízení obou budov, tak i vnější fasáda obou objektů. Mechanika dostala svou příležitost podílet se na této významné opravě svým dílem v rámci kompletní dodávky nového fasádního pláště Nové budovy. Náročnost celé rekonstrukce je ve snaze zachovat původní ráz budovy a dodržet její historický vzhled. Za tímto účelem jsme museli nechat vyrobit speciálně tvarované profily hliníkové fasády, jejichž vzhled bude odpovídat původní fasádě. Ani barevné řešení nebylo zcela jednoduché. Po mnoha konzultacích byla zástupcem investora a projektanta zvolena povrchová úprava zlatého eloxu. Vzhledem k mimořádné citlivosti této povrchové úpravy jsme museli samotné provádění eloxáže zajistit v Holandsku u specializované firmy. Také technologie montážních postupů je technicky velmi náročná. Pro zvýraznění prosklených částí budovy jsou černá skla v parapetních částech fasády uchycena nesystémovými terči, obdobně jak to bylo u původního provedení. V rámci oprav interiérů se Mechanika podílí dodávkou vnitřních protihlukových předstěn tanečních sálů. Aby náročných technických detailů nebylo na zakázce málo, jsou v nástavbové části v kamenném obkladu tzv. střílnová okna, u nichž je zasklení provedeno nalepením skla Satinato na hliníkový profil. Přes všechny tyto technicky náročné detaily věříme, že dodáme opět kvalitní a krásné dílo, které bude naši firmu reprezentovat na poli operního světa.

Opera 41    Opera31        Opera11    Opera2

 

Olympijské sportovní centrum Prostějov - významná domovská stavba

Mechanika, a.s. se podílí také na výstavbě významného sportovního centra pro výchovu budoucích olympioniků, tzv. Olympijského sportovního centra v Prostějově. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která je v sídelním městě naší firmy, mohla Mechanika a.s. nabídnout generálnímu dodavateli stavby, firmě OHL ŽS, a.s. výhody místní firmy.

Olympijské sportovní centrum Prostějov_1  Olympijské sportovní centrum Prostějov_2  Olympijské sportovní centrum Prostějov_3  Olympijské sportovní centrum Prostějov_4

Předmětem naší dodávky je v tomto případě celý fasádní obvodový plášť, který je složen ze tří typů fasádních konstrukcí – fasádní konstrukce s trapézovým plechem, fasádní konstrukce s tahokovem a hliníková prosklená konstrukce. Zajímavostí této stavby a její dominantou je rohová hliníková fasáda se vstupní stěnou. Tato fasáda je celoprosklená a nabízí možnost budoucím návštěvníkům pohlédnout do hlavního vstupního atria budovy.
Celkové provedení této fasády splňuje požadavky architekta Pospíšila z R-ateliéru v Olomouci, který celou stavbu navrhoval. Svým strukturálním řešením uchycení skel nabízí ucelený pohled na tuto dominantu stavby.
Velkou zajímavostí stavby je také její západní a jižní fasáda, zakončená pohledovou vrstvou tahokovu. Tyto perforované hliníkové panely vytvoří v těsném sousedství hliníkové prosklené fasády jedinečný pohled na celou sportovní halu, která bude bezesporu významnou a reprezentativní budovou celého města a také vizitkou práce naší firmy.

PRIOR Zlín - unikátní fasádní systém

Po úspěšné loňské realizaci lehkého obvodového pláště na zakázce UTB Zlín, Vzdělávací centrum U18, navrženém Ing. arch. Evou Jiřičnou, se podařilo naší firmě získat další prestižní zakázku v těsném sousedství zlínské stavby.

PRIOR Zlín_1 PRIOR Zlín_2 PRIOR Zlín_3 PRIOR Zlín_4

Od září 2017 jsme zahájili práce na rekonstruované budově Prioru Zlín. Tato stavba je pro naši firmu další výzvou v realizaci fasádních systémů. S postupujícím trendem poslední doby a snahou minimalizovat pohledové šířky profilací při zachování jejich tepelně-technických vlastností je pro realizaci stavby Prior Zlín použit unikátní fasádní profilový systém Reynaers CW50 HA, se skrytým křídlem, skrytým kováním a pohledovou šířkou 50 mm. Přestože výplně otvorů působí velmi jednoduchým dojmem, musela se naše výroba vyrovnat s mnoha technickými problémy. Hlavní výzvou byl požadavek pana architekta Ševčíka z ArchZ studia na stejné pohledové rozměry pevných částí i otvírek. Unikátnost navrženého systému je také ve speciální technologii osazení skel v otvíravých částech, kdy skla jsou na otvírku lepená.

Celkovou snahou zakázky je ve spolupráci s generálním dodavatelem stavby, firmou STRABAG, a.s., projektanty a architekty, vrátit budově vzhled původního architektonického návrhu s postupnou gradací poměru oken a zdiva. Zároveň je nutné vyjít vstříc budoucím uživatelům a zákazníkům a začlenit do výplní otvorů moderní technologie. Pevně věříme, že se nám podaří skloubit všechny tyto nelehké úkoly a zakázka Prior Zlín bude naší další krásnou zlínskou referencí.

Naše práce pokračuje:

   Prior 3   Prior 2    Prior1

Informace o společnosti 

Mechanika a.s. se sídlem v Prostějově je společností, která se pohybuje v prostředí stavebních systémů již od počátku 20. století. Od té doby jsme se přesunuli mezi nejvýznamnější dodavatele hliníkových konstrukcí v České republice a naše jméno je zárukou kvality pro mnoho zákazníků. Realizujeme velké projekty komerčních a administrativních budov a zároveň jsme schopni vyhovět požadavkům jednotlivců a domácností.
Stavby na míru, individuální přístup a vlastní projekce vysoké technické úrovně nám umožňují realizovat i velmi náročné a mnohdy nestandardní projekty. Naším cílem je vytvářet optimální řešení zajišťující spokojenost všech našich zákazníků. Také díky nově zrekonstruovaným výrobním prostorám můžeme vytvářet řešení šitá na míru potřebám našich klientů.

Motto: „S námi nezůstane nic otevřené.”